VÅRA KUNDER.

Från sjukvårds– och utbildningslokaler till företag, gästfrihet, offentlig sektor och blandade miljöer, förser vi varje projekt med det bästa av både produkter och design. Allt ifrån enstaka skyltar till komplexa skyltlösningar har vi experter som garanterar varje projekt och skyltprogram med livslånga och stabila finanser.

GÄSTFRIHET/BESÖKSNÄRINGEN
Ordet gästfrihet indikerar en omhändertagande relation, en personlig service som frodas och växer när gästens tillfredsställelse uppnåtts.
SJUK- & HÄLSOVÅRD
Modulex kan designa, konsulta och producera interiöra/exteriöra varumärken och vägvisande skyltar till sjuk-och hälsovårdsnäringen.
UTBILDNING
Dagens verklighet inom undervisningssektorn kräver genomtänkt skyltning och vägvisning med hänsyn till vårt diversifierade globala samhälle.
OFFENTLIG SEKTOR
Offentliga sektorns lokaler kräver funktionell skyltning som är inkluderande och hjälper användaren att hitta och röra sig fritt och enkelt.
BLANDAD BEBYGGELSE & BOSTÄDER
Utvecklingen av blandad bebyggelse och stadsboendeområden är hett just nu. Dessa miljöer har en betydande mängd gångtrafikanter som t ex besökare, kunder och andra invånare.
FÖRETAGS- & VARUMÄRKESIMPLEMENTATIONER
Våra företagskunder vårdar ömt betydelsen av sina varumärken och vill verkligen uttrycka det som särskiljer dem, egenheter som omsorgsfullt utmejslats till varumärkeslöfte, företagsidentitet och varumärkesbyggande.
Filtrera:

ElectionLocation-SUECO

ElectionSector-SUECO

ALMEGA

Läge:

Sverige

Sektor:

Företags

ERSTAS NYA SJUKHUS

Läge:

Sverige

Sektor:

Sjuk- & Hälsovård

BOULEBAR

Läge:

Malmö, Sweden

Sektor:

Corporate

KNOWIT

Läge:

Sverige

Sektor:

Företags

IRSTASKOLAN GRUNDSKOLA

Läge:

Västerås

Sektor:

Utbildning

ÖSTERÅKER MULTIHALL SVERIGE

Läge:

Österåker, Sverige

Sektor:

Offentlig Sektor

COLIVE SVERIGE

Läge:

Stockholm, Sverige

Sektor:

Blandad Bebyggelse & Bostäder

HAMNPULSEN SVERIGE

Läge:

Stockholm, Sverige

Sektor:

Offentlig Sektor

GOODBYE KANSAS STUDIOS SVERIGE

Läge:

Stockholm, Sverige

Sektor:

Företags- & Varumärkesimplementationer

TEKNISKA NÄMNDHUSET SVERIGE

Läge:

Stockholm, Sverige

Sektor:

Offentlig Sektor

SJUKHUS I FRAMKANT SVERIGE

Läge:

Stockholm, Sverige

Sektor:

Sjuk- & Hälsovård

STOCKHOLMS SJUKHEM SVERIGE

Läge:

Stockholm, Sverige

Sektor:

Sjuk- & Hälsovård

FORENOM SVERIGE

Läge:

Stockholm, Sverige

Sektor:

Företags- & Varumärkesimplementationer

CAPGEMINI / SOGETI SVERIGE

Läge:

Sverige

Sektor:

Företags- & Varumärkesimplementationer

ÖBO SVERIGE

Läge:

Örebro, Sverige

Sektor:

Företags- & Varumärkesimplementationer

RFSL RFSU SVERIGE

Läge:

Sverige

Sektor:

Företags- & Varumärkesimplementationer