GreenBond™

Gjort av FSC-papper och polyester-film är detta material standarden för UV-printade material. GreenBond, som namnet antyder har det utvecklats som ett grönt alternativ till skyltarnas aluminium-kompositer (ACM).

Det har samma goda egenskaper för applicering och utseende som ACM men ett koldioxid-avtryck som är 41% lägre. Därför täcker materialet över ett märkbart gap i skyltmarknaden som en miljövänlig och mångsidig produkt med möjligheter likvärdiga med ACM.