DESIGN & BUILD.

På Modulex arbetar vi med att leverera ett arkitektoniskt skyltprogram som kompletterar både design och produktion. Vår integrerade servicemodell ”Design+Build” kombinerar kreativitet, design och projektledning som ger omätligt värde till våra kunder. Vi tar fullt ansvar för designers och andra underleverantörer, allt på samma plats.

PLANERING.

Skyltprogram förekommer i alla storlekar, från enstaka ordrar till omfattande skyltprogram. Vi tillhandahåller en beprövad planerings- och projektledningstjänst som för samman förskning med diskussion och bedömning för att staka ut den kritiska vägen mellan kick-off och succéfyllt genomförande.

WAYFINDING.

Vi arbetar för att få fram de nödvändiga informationskraven och samspelet med omgivningen genom en programmeringsövning som identifierar nyckelpunkter för besluten, konfirmerar släktskapet för de kommunikativa elementen och vad som gäller för olika lager av tillgänglighet, säkerhet samt lagar och regler. Processen används till information på plats och utanför anläggningen, budskap, varumärkesintegrering, budget, planering och genomförande.

DESIGN.

Storartad skyltning är en kombination av estetik och genomförande; ett resultat uppnått genom en designprocess uppbackad av pålitliga och hållbara produkter. Vårt designteam består av grafiker och industridesigners, arkitekttekniker, wayfinding, skylt- och varumärkesspecialister.

BUDGETERING.

Vi erbjuder en palett av prissättningstjänster för att passa varje behov. Oavsett om du behöver ett enkelt estimat, offert i rätt tid, garanterat långstidspris på produkter eller en flerårig kapitalallokeringsplan, så har vi gång på gång bevisat att vi har konkurrenskraftiga, förutsägbara och hållbara ekonomiska lösningar för våra uppdragsgivare.

PRODUKTION.

Vår produktionsidé är att tillverka modulbaserat. Denna metod ger oss effektiva möjligheter att tillgodose kraven från de mest komplexa skyltprogrammen. Med 5 fabriker världen över, tillgodoser vi lösningar för både stor-volym med högeffektiva automatiserade produktioner och skräddarsydda lösningar för alla budgetar, storlekar eller nivå av komplexitet.

INSTALLATION.

Platsundersökning, koordinering med andra leverantörer, installation, bristgranskning och nedsläckning är alla delar av en vanlig projektplan. Projektledningens personal säkrar att lokationen är klar för signering och koordinerar tillträde. När installationen är komplett, analyserar vi allt och åtgärdar ev brister.