Oops...
Slider with alias none not found.

RECHTBANKEN

Mensen, organisaties en overheidsinstanties kunnen in onderling conflict komen, waarbij de rechtbank kan worden ingeschakeld om een onafhankelijk oordeel te vellen over de ontstane situatie. De rechtbank bewaakt dat voor iedereen dezelfde regels gelden en legt in een vonnis een passende maatregel of straf op al naar gelang een partij schuldig bevonden wordt. Bezoekers zijn vaak gespannen als ze een complexe rechtbankgebouw betreden, dus duidelijke aanduidingen zijn dringend gewenst. SignPlan verzorgde de bewegwijzering op de rechtbanken in Utrecht, Den Haag en Amsterdam in huisstijl met de opvallende paarse en blauwe kleurvlakken.

Deel een link

Square Icon