Oops...
Slider with alias none not found.

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Het International Criminal Court is het Internationaal Strafhof voor vervolging van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het bijzondere gebouwencomplex is opgebouwd uit een zestal torens, met elk verschillende functies, gebruikersgroepen en veiligheidsregels. De bewegwijzering sluit in transparantie aan op de heldere architectuur van de gebouwen en bevat aanwijzingen in de voertalen Engels en Frans.

Deel een link

Square Icon