Holiday inn Hotel Amsterdam

Op het Eurocenter in Amsterdam bevinden zich kantoren, appartementen en een hotel. Gezocht werd naar aanduidingen met een representatief en flexibel karakter. Voor de verhuurkantoren zijn de aanduidingen daarom opgebouwd uit wisselbare panelen. Teksten in uniform lettertype dragen bij aan overzichtelijkheid. Afbeelding van logo’s geeft huurders de mogelijkheid zich te profileren in huisstijl. Folies dragen bij aan sfeer, privacy en veiligheid.

Share a link