PROJEKT HANDELSPLATS HAMNPULSEN, GUSTAVSBERG, STOCKHOLM, SVERIGE.

November 3 – 2020.

Dessa lokaler utanför Stockholm innehöll tidigare Sveriges mest kända porslinsfabrik, Gustavsberg. När fabriken lades ner omvandlades lokalerna till handelsplats och efter många år var de nu i stort behov av ett ansiktslyft.
Modulex Sverige har i samarbete med en lokal designer och samarbetspartners genomfört projektet. Designern har ritat skyltprogrammet och tillsammans har vi hjälpts åt att förverkliga idéerna. Tanken är att låta verksamheterna få en mer framträdande plats och samtidigt ge handelsplatsen en egen modernare identitet så att företagen och andelsplatsen hjälps åt i marknadsföringen.
Modulex Sverige har tagit fram de tekniska lösningarna, producerat bakgrundsplåtarna med belysning samt skyltarna med hjälp av våra lokala samarbetspartners till stor belåtenhet från alla uppdragsgivare.
Nu är fas 1 av projektet avslutat och under hösten/vintern så ska handelsplatsen även få upp sitt namn, Hamnpulsen.

Dela en länk

Square Icon