Panorama Interior

Panorama är ett paperflex-system som kan uppdateras snabbt och enkelt. I och med att Panorama inbjuder till frekventa uppdateringar passar det extra bra till hotell, konferenscenter, skol- eller sjukhusmiljöer. Med sin mjuka konvexa form kan Panorama med fördel kombineras med andra interiöra skyltsystem. De inkluderade MS Word mallarna ger dig professionella utskrifter, skräddarsydda för ditt varumärke och som möter dina individuelle behov.