UTFORMNING OCH PRODUKTION UNDER SAMMA TAK SPARAR PENGAR OCH TID ÅT DIG:

Maj 25, 2022.

Vi på Modulex är dedikerade att skapa skyltning varumärkestroget, i tid och inom budgetramarna.Vi har en start-till-mål-process hos våra projektledare som kallas ”Design + Build”. Designern och leverantören är i samma lag, som ger en sömlös samarbetsförmåga med färre risker. Vår process reducerar risken för kommunikationsfel, budgetöverskridande eller utökat tidsschema.

Varje projekt är unikt och varierar i storlek och skala. Vi hanterar allt, från initiala planeringen med undertecknade startritningar till utformade konceptoriginal och tillverkning till den slutliga leveransen och installationen.

Är du intresserad att lära dig mer? contact us.

Dela länk