DESIGN + BUILD – HUR ANSVAR FÖR LEVERANS AV HELHETS-PROJEKT UTKLASSAR DEN TRADITIONELLA ANBUDSMETODEN.

November 21,  2022.

De flesta skyltprojekten använder fortfarande traditionell “Design + Bid+ Build” (DBB)-metoden. I detta scenario är en vägvisnings-konsult kontrakterad att utforma projektet. Hens arbete avslutas med att skapa hela anbudsförfrågan. Sedan skickas förfrågan ut på marknaden och anbud kommer från leverantörer som är intresserade av projektet.

Oftast har uppdragsgivaren ingen anställd som kan utvärdera anbuden så de ber konsulten agera expert och utvärderare, vilket blir en extrakostnad för uppdragsgivaren. Efter tekniska och kommersiella utvärderingar av anbuden blir den mest passande leverantören utvald att producera och installera skyltarna.

Det är här problemen oftast dyker upp; utformningskonsulterna föreställer sig att projektet ska utföras på ett särskilt sätt, men de är oftast inte byggare. Utformningsexperterna är oftast ovetandes om tekniska hinder eller förutsättningar för olika material, produktionsmetoder eller trycktekniker. Kontrakterade leverantörer ställs förmodligen inför problem med tillverkningen och installationen av skyltarna, efter hur de specificerats. Sedan drar fram- och tillbaka-kommunikationen igång och ändringar görs tills man hittat en gemensam väg framåt. Detta tar både tid och resurser i anspråk för uppdragsgivaren; de flesta av oss i branschen har varit där.

Lyckligtvis finns det ett snabbare och enklare sätt att hantera ditt nästa skyltprojekt. Det kallas Design + Build, den snabbast växande och mest populära metoden att leverera projekt. Det som en gång i tiden ansågs vara ett alternativt tillvägagångssätt har formligen vänt upp och ner på branschen.

Modulex har vi mottagit arbetssättet med öppna armar eftersom vår affärsmodell redan var anpassad för metoden med erfarna projektledare, vägvisnings-strateger, grafiska formgivare och flera fabriker över världen.

Vad är Design + Build?

I en traditionell projektleverans måste uppdragsgivaren handha flera separata kontrakt – vägvisnings- och grafiska formgivningskonsulter, skylttillverkare osv. Ofta har dessa specialister aldrig samarbetat tidigare och känner heller inte till varandras styrkor och svagheter. Om man kontrakterar flera olika leverantörer finns risk att man förlorar tid i anbudsprocessen.

Design + Build-metoden kombinerar designer, råvaruproducenter, tillverkare och installatörer till en kontrakterad enhet. Hela produktlivscykeln garanteras av samma team, från konceptstadiet till och med färdig installation.

Projektledning med helhetsansvar.

När vi tittar på projektkostnad och leveranstid, utifrån vår erfarenhet, så är  Design + Build alltid överlägset andra projektleveransmetoder, och det finns några huvudorsaker till det:

Uppdragsgivaren behöver bara kommunicera med en kontaktperson.

Istället för att arbeta med flera enheter behöver uppdragsgivaren bara ett kontrakt och endast en kontaktpunkt. Mer strömlinjeformad kommunikation förhindrar onödiga missförstånd och förseningar, eftersom allt finns under ett och samma tak.

Projektgenomförandet går fortare.

Leveranstiden är oftast huvudorsaken för uppdragsgivaren att välja Design + Build-metoden. I genomsnitt levererar Design + Build-metoden projekt 33,5% snabbare än traditionella allmänna entreprenader [1]. Design + Build-metoden reducerar antalet fel och innebär färre missförstånd vid överlämningar mellan olika projektfaser.

 

Dessutom, våra grafiska formgivare är vana vid att jobba med produktionsfolket; de känner till materialen och tillverkningsmetoderna, så hela processen är optimerad för att undvika flaskhalsar.

Vår unika platform, e-Modulex, är för övrigt en molnbaserad mjukvara som supporterar vårt team i alla projekt-stadier. Det hjälper oss att skapa, designa, planera och rapportera så att våra uppdragsgivare kan gå igenom, kommentera och godkänna vårt arbete, allt i realtid.

Det innebär kostnadsminskningar.

Ändrade installationsordningar blir ofta konsekvensen när det blir fel mellan olika projektfasers överlämningar – vilket orsakar förseningar och tillkommande kostnader. Design + Build-projekt kan spara upp till 6,1% i total projektkostnad jämfört med traditionella metoder tack vare mer samarbete mellan teamen från dag ett. [1]

Experter på alla områden.

Modulex anställer vi globala experter som projektledare, inom strategisk vägvisning, skyltutformning och tillverkning. Alla samarbetar och kommunicerar i alla projektets faser, vilket reducerar risker och höjer kvalitén på slutresultatet för våra uppdragsgivare.

Våra uppdragsgivare tjänar på att anlita ett företag som ger dem ett bättre slutresultat med tanke på varumärket, budgeten och i tid.

För mer information, gå till modulex.com.
 
[1] Källa: Construction Industry Institute (CII)/Penn State Research Comprising 351 projects ranging from 5,000 to 2.5 million square feet.

Skrivet av:
Robert Canak – Modulex Croatia
Nour Abughazaleh – Modulex Croatia

Share a link