SYSTEMSKYLTNING – ETT HÅLLBART FÖRHÅLLNINGSSÄTT PÅ EN VÄL BEPRÖVAD LÖSNING.

Maj 19, 2022.

På Modulex är hållbar skyltning inte bara materialval; det är tillverkningsprocess och design också.

Vår systemskyltning har varit vårt signum sedan tillblivelsen av vårt företag. Det har varit en hållbar produkt långt innan resten av världen tänkte på miljöpåverkan i våra affärsbeslut. Modulära skyltsystem utformades med hänsyn till produkters livscykler och uppgraderingsbehov. De är nyckelkomponenter i vårt förhållningssätt till hållbarhet.

Vårt modulära skyltsystem genomgår rigorösa tester för att säkra produkters längsta möjliga livscykel. En längre livscykel innebär mindre ersättningsskyltar, vilket i sin tur ger mindre onödigt landfyllnadsmaterial. Möjligheten att uppgradera våra modulära skyltar innebär minimalt med sopor genom att använda befintlig struktur och samtidigt ändra visuella uttryck med nya paneler och de gamla panelerna återvinns.

För att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig med en hållbar skyltningsstrategi.

Dela länk