Modulex Och Accus, Ledande Inom Hållbar Skyltning Och Visuella Kommunikationslösningar, Meddelar Fusion I Sverige

8 februari 2024
Stockholm, Sverige

Modulex Group, en global ledare inom visuell kommunikation, är glada att meddela en kommande fusion i Sverige med Accus, en av Sveriges främsta leverantörer av hållbara och cirkulära skyltningslösningar. Beslutet att förena Accus och Modulex grundar sig i att harmonisera deras respektive affärsstrategier, drivna av delade värderingar och en gemensam vision för framtiden inom hållbar utveckling.

André Zandelin,, VD/ägare av Accus, delade sin entusiasm över fusionen: “Samgåendet mellan våra två företag bygger på gemensamma värderingar och en vilja att bidra med positiv påverkan.  Vi stärker nu vårt värderbjudande till våra kunder med ett ännu bredare och starkare utbud av hållbara produkter och tjänster. Samtidigt som vi gör stora satsningar på innovation för att ytterligare minimera skyltars klimatpåverkan.

Även om båda företagen delar värderingar, har de var och en unika styrkor. Sedan 2016 har Accus varit i framkant för att utveckla en hållbar och cirkulär affärsmodell. På motsvarande sätt har Modulex skapat modulära, miljövänliga och certifierade produkter. Denna fusion kommer att erbjuda den svenska marknaden ett bredare, mer hållbart utbud av produkter och lösningar.

“Vi är verkligen entusiastiska över denna fusion i Sverige”, säger Ketil M. Staalesen, VD för Modulex Group. “Den förenar två företag som oberoende har arbetat för att introducera grönare alternativ på den svenska marknaden. Tillsammans kan vi dra nytta av varandras styrkor och positivt påverka vår bransch.”

Modulex och Accus delar ett gemensamt mål att omdefiniera standarderna för hållbara skyltningslösningar, skapa en effekt som återspeglar deras gemensamma värderingar och engagemang för positiv förändring. Denna fusion markerar inledningen av ett spännande kapitel och lovar mer robusta, miljövänliga och inflytelserika lösningar för kunder över hela världen.

För att utforska Modulex’s utbud av miljövänliga skyltningslösningar, besök https://modulex.com.
För att lära dig mer om Accus cirkulära lösningar, besök https://accus.se/.

Om Modulex Group:

Grundat 1963 av LEGO Group och sedan 2009 ägt av ledande partners och externa investerare, är Modulex en global ledare inom visuell kommunikation. Förankrad i dansk designexcellens och en modulär skyltningskoncept har Modulex utvecklat sitt erbjudande med design, vägvisning, skräddarsydda lösningar och varumärkesimplementeringar. År 2019 skapade Danmarks ISO 9001- och 14001-certifierade fabrik en hållbar produktlinje och tilldelades tio gånger i rad det gröna nätverksdiplomet. Den multinationella koncernen har flera produktionsanläggningar globalt. Den har närvaro i över 300 städer i 45 länder, vilket erbjuder oändlig räckvidd och förmågan att leva upp till sitt löfte om global vision, lokal närvaro och ett företag.

Om Accus AB:

Accus AB erbjuder visuell kommunikation och wayfinding i urban miljö med positiv påverkan på människor och planeten. Deras uppdrag är att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller kundens behov samtidigt som de främjar hållbarhet. De integrerar ekodesign och cirkulära strategier genom hela verksamheten, från produktutveckling till leveranskedjan, och erbjuder vackra, funktionella produkter med minskade miljöavtryck. Accus AB har fått prestigefyllda utmärkelser för hållbarhetsinsatser och skyltningsexcellens och är stolta över att främja miljövänliga lösningar inom branschen.

För mer information, kontakta: Media Relations Department – media@modulex.com

André Zandelin, CEO Accus, Magnus Wettergård, Managing Partner Modulex Sverige.