MODULEX NÅR ÄNNU EN MILSTOLPE INOM HÅLLBARHET NÄR REBOND ERHÅLLER BVB-CERTIFIERING.

Februari 20, 2024.

I sitt engagemang för att främja miljövänliga metoder inom byggindustrin meddelar Modulex stolt att deras senaste hållbara produkt, ReBond, har blivit godkänd av det ansedda svenska BVB (‘Byggvarubedömningen’).
 
 
 
BVB är ett bevis på Sveriges åtagande att integrera ekologiska överväganden i bostadsbyggandet. Utvecklad som ett frivilligt initiativ av byggbranschen fungerar BVB-plattformen som ett databasverktyg för miljöbedömning av byggmaterial och bidrar till nationens strävan mot hållbar utveckling.
 
 
 
Sedan starten 2008 har BVB utvecklats till en viktig resurs för arkitekter, utvecklare och entreprenörer genom att erbjuda insikter om påverkan och sammansättning av byggmaterial. Genom att utvärdera produkters miljöavtryck ger BVB professionella inom branschen möjlighet att fatta informerade beslut för att skapa miljövänliga och hälsosamma levnadsmiljöer.
 
 
 
En av BVB:s huvudfunktioner är att främja hållbar utveckling inom byggsektorn. Plattformen dokumenterar inte bara material och deras innehåll utan uppmuntrar också användningen av mer miljövänliga produkter. På detta sätt uppmuntrar BVB leverantörer att anamma hållbara metoder och anpassa sig till den växande miljöpåverkan som branschen står inför.
 
 
 
I linje med de hållbarhetsstandarder som satts av den svenska marknaden har Modulex-kontoret i Sverige varit proaktivt i att erhålla godkännanden för olika produkter. ReBond, det senaste tillskottet i BVB-databasen, förenar sig med andra Modulex-produkter som redan har fått erkännande.
 
 
 
Genom att säkra godkännande för ReBond och andra produkter understryker Modulex sitt åtagande för hållbarhet och banar väg för en grönare och mer miljömedveten framtid inom bygg- och skyltindustrin. Detta erkännande befäster ytterligare Modulex:s position som en ledande aktör inom tillhandahållandet av hållbara lösningar som motsvarar de växande behoven inom den globala byggbranschen.

Share a link