Byggvarubedömningen (BVB) Godkänner Modulex Etronit Och Greenbondtm

Juni 1 – 2022.

FIVE WAYS TO MAKE YOUR CHRISTMAS 'GREENER'

 

‘Byggvarubedömningen’ (BVB) är en svensk databas och ett verktyg för byggare att hitta miljövänliga byggnadsmaterial. Systemet utvecklades som ett frivilligt mått för konstruktionsindustrin att få med ekolgiska hänsyn till husbyggandet.

Störst miljöpåverkan på husbyggande kommer från material som används för kontruktion och interiör utformning. För att hjälpa byggare välja hållbara alternativ, utvecklades det här systemet av de främsta konstruktionsbolagen för att bedömma byggnadsmaterial och kemiska produkter I Sverige. Uppgiften är att påvisa kloka materialval vad gäller miljövänlighet och hälsohänsyn I miljön, göra materialdokumentation tillgänglig för byggnadssektorn, och stimulera tillverkare att förbättra sina produkter från ett miljöperspektiv och ta vidare sitt sociala ansvar till sin leveranskedja.[1]

BVB har sedan starten 2008 blivit ett effektivt verktyg för att dokumentera material, dess innehåll och miljöpåverkan. Det erbjuder arkitekter, utvecklare och entreprenörer m fl ett verktyg för hållbara val.

Tillsammans med att erbjuda ett verktyg för arkitektoniska konsumenter att ta de “rätta” materialvalen, spelar BVB en vital roll med att stimulera hållbar utveckling inom konstruktionsindustrin. Genom att föreslå ”grönare” produkter ger det leverantörer som producerar hållbart en fördel, och tvingar de som inte gör det att anpassa sig till dagens miljökrav.

I Sverige är det numera kutym att i visa sektorer krävs BVB-godkända produkter som t ex inom offentliga sektorn eller gröna byggnadsprojekt som LEED eller BREEAM. Detta omfattar alla material I hela byggnaden inklusive skyltar.

Med målet att motsvara den svenska marknadens krav för hållbarhet har Modulex Sverige lyckats introducera och t o m få godkänt för flertalet Modulexprodukter till BVB:s databas. Etronit och GreenBond är de senaste produkterna som godkänts av systemet. Alla Modulex produkter har fått statusen “Accepteras”, som är den näst bästa efter “Rekommenderas”.

Modulex produkter som finns representerade i BVB:s databas är:

  • Infinity Basic Paperflex
  • Modulex Infinity Rails
  • PVC-fri vinyl/folie
  • Etronit
  • GreenBondTM

Vi är stolta över att ha lyckats introducera Modulex produkter i BVB-systemet och vi kommer att forsätta jobba hårt för att fortsätta resan på den inslagna vägen. Vår beslutsamhet att fortsätta utveckla och erbjuda miljövänliga skyltsystem-lösningar är själva grunden för vår existens  här på Modulex.

 

Mer information om BVB hittar du här på deras hemsida: https://byggvarubedomningen.com/

 

[1] Torpe, M., 2008. ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF BUILDING MATERIALS – BVB, A SWEDISH TOOL FOR SUSTAINABLE CHOICES.. 1st ed. Melbourne (Australia): CSIRO- Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia, pp.p.3310-3312.