VÅR TILNÆRMING TIL WAYFINDING.

Januar 26 – 2022.

I samarbeid med deg tilegner vi oss informasjon om dine behov, krav og ønsker for prosjektet. Vi benytter landemerker og identifiserer viktige beslutningspunkter. 

I denne prosessen blir en skiltfamilie til, hierarkiet som er nødvendig for å oppnå brukervennlig og smidig wayfinding.

Skiltfamilien består av både interiør og eksteriør skilter. Alt fra fasadeskilt og monolitter til henvisning og dørskilt. 

Universell utforming inkluderes på skilt, glass- og gulvflater. Prosessen innehar detaljerte beskrivelser, designforslag, budsjetter og planer for installasjon. 

Del en lenke