PRODUKSJON, BEFARING OG INSTALLASJON ER SVÆRT VIKTIG FOR OSS OG ER EN DEL AV DEN TOTALE PROSJEKTPLANEN.

Square Icon

Mars 23 – 2022.

Fabrication Site Review and Installation Graphic
Med fem fabrikker globalt har vi høyeffektiv automatisert produksjon enten det gjelder et stort volum eller skreddersydde løsninger.
 
Vi har en produksjon som fungerer til ethvert budsjett, størrelse og kompleksitetsnivå.

Befaringer, koordinering, installasjon og sluttbefaring er alle deler av den totale prosjektplanen.

Når en installasjon er fullført gjennomføres en sluttbefaring hvor evt. mangler kan avdekkes og løses.

Del en lenke