Green Cast®

Green Cast® er en ny generasjon støpt akryl laget av 100% resirkulert MMA (metylmetakrylat-monomer).

Produksjonen av Green Cast® begynner med innsamling av produksjonsrester og post-forbruker akrylavfall, gjenvunnet fra hele Europa, som deretter sorteres og males i biter. Dette avfallet gjennopplives gjennom termisk spalting, som gjenvinner det opprinnelige løsningsmidlet fra PMMA, etterfulgt av destillasjon for å oppnå resirkulert MMA. Denne prosessen genererer biprodukter som brukes i samme prosess for å produsere energi, noe som reduserer det endelige klimaavtrykket til produktet. Den resirkulerte MMA brukes med 100% i stedet for jomfruakryl for å produsere Green Cast® ark, og gir dette avfallet et nytt liv og reduserer bruken av råvarer.

Green Cast® ark inneholder ikke noen stoffer oppført på SVHC-listen i mengder over 0,1%, og overholder de nyeste REACH-reguleringene vedrørende “Substances of Very High Concern“. Videre er Green Cast® 100% fri for VOC og HFC.

Skilt laget av Green Cast® produseres på vår fabrikk i Billund, Danmark, hvor all elektrisitet er 100% CO2-nøytral, og trykte grafikker er UL Greenguard Gold-sertifisert. Alt produksjonsavfall fra Green Cast® på vår fabrikk vil bli samlet inn og sendt til resirkulering.

Selv om det har samme holdbarhet og funksjonelle egenskaper som jomfruakryl, bruker produksjonen av Green Cast® mindre vann og primære ressurser, og bidrar til slutt til å redusere mengden akrylavfall som sendes til deponi eller forbrenning. Green Cast® har et klimaavtrykk som er 75% lavere enn jomfruakryl gjennom hele levetiden, og kan gjenvinnes gjentatte ganger.