Green Cast®

Green Cast® is een nieuwe generatie gegoten acrylplaat gemaakt van 100% gerecycled MMA (methylmethacrylaat-monomer).

De productie van Green Cast® begint met de verzameling van productieafval en gebruikte acrylmaterialen, die in heel Europa worden teruggewonnen, gesorteerd en vermalen. Dit afval wordt geregenereerd via thermische kraak, waarbij het oorspronkelijke oplosmiddel uit PMMA wordt teruggewonnen, gevolgd door destillatie om gerecycled MMA te verkrijgen. Dit proces genereert bijproducten die worden gebruikt in hetzelfde proces om energie te produceren, waardoor de uiteindelijke CO2-voetafdruk van het product wordt verlaagd. Het gerecyclede MMA wordt voor 100% gebruikt in plaats van nieuw geproduceerd acryl om Green Cast® platen te produceren, waardoor dit afval een nieuw leven krijgt en het gebruik van grondstoffen wordt verminderd.

Green Cast® platen bevatten geen stoffen die zijn vermeld in de SVHC-lijst in hoeveelheden boven 0,1% en voldoen aan de meest recente REACH-regelgeving met betrekking tot “stoffen van zeer hoge zorg”. Bovendien is Green Cast® 100% vrij van VOC’s en HFC’s.

Borden gemaakt van Green Cast® worden geproduceerd in onze fabriek in Billund, Denemarken, waar alle elektriciteit 100% CO2-neutraal is en bedrukte afbeeldingen UL Greenguard Gold-gecertificeerd zijn. Alle productieafval van Green Cast® in onze fabriek wordt verzameld en teruggestuurd voor recycling.

Hoewel het dezelfde duurzaamheid en functionele eigenschappen heeft als nieuw geproduceerd acryl, gebruikt de productie van Green Cast® minder water en primaire hulpbronnen en draagt uiteindelijk bij aan het verminderen van de hoeveelheid acrylafval die naar stortplaatsen of verbranding wordt gestuurd. Green Cast® heeft gedurende de hele levenscyclus een koolstofvoetafdruk die 75% lager is dan die van maagdelijke acrylplaten en kan herhaaldelijk worden gerecycled.