WAVE

ה-Wave היא המערכת הראשונה ללחונים מ-Modulex שנעשתה מ-100% חומר ממוחזר. העיצוב המרובע והכפול הממוצע בשלושה מימדים מביא ממדים חדשים ללחונים הפנימיים של מבנה. הצבעים המודפסים הנראים מקצה הלחון מוסיפים אלמנט נוסף לעיצוב חזותי.