Messenger Interior

Messenger Interior passar perfekt för de flesta miljöerna. Med mer än 50 standardpaneler, innehåller program linjen allt från bordsstandar till monoliter. Och om en standardstorlek inte skulle möta ditt behov, producerar vi bara en som gör det. Du kan kombinera skylt panelerna med elektroniska skärmar som kan uppdateras manuellt eller dynamiskt.