Basic לתנאי פנים 

Basic הוא פתרון קל לשילוט מתחלף עם אופציה ללוח עם כותרת קבועה. למשל שלטים מסדרת  Basic ממולצים לשימוש שלטי בטיחות, כיבוי אש, מסלולי מילוט, ואזהרה באיכות מודולקס. הסמלים הם בהתאמה לתקנות ISO 7010:2011