FASADSKYLTAR

Fasadskyltar tillverkas i en mängd olika 3d-material. Basmaterialen inkluderar trä, aluminium, rostfritt stål, koppar, mässing och akryl. Många av materialen, lackeras, poleras, förkromas eller på något liknande sätt efterbehandlas för att åstadkomma den eftertraktade ytan, strålglansen och givetvis den långa hållbarheten.