GREEN CAST®

Green Cast® er en ny generation af støbt akryl fremstillet af 100 % genanvendt MMA (methylmethacrylatmonomer).  

Produktionen af Green Cast® begynder med indsamling af produktionsrester og akrylaffald udvundet i hele Europa, som derefter sorteres og knuses til små stykker. Dette affald regenereres gennem termisk krakning, som genindvinder det oprindelige opløsningsmiddel fra PMMA efterfulgt af destillation for at opnå genanvendt MMA. Denne proces genererer biprodukter, der anvendes i samme proces til at producere energi, hvilket sænker produktets endelige CO2-påvirkning . Den genanvendte MMA erstatter 100 % jomfruakryl til produktion af Green Cast® plader, hvilket giver dette affald et nyt liv og reducerer brugen af råmaterialer. 

Green Cast® plader indeholder ingen stoffer, der er opført på SVHC-listen i mængder over 0,1 % og overholder de seneste REACH-regler vedrørende “Substances of Very High Concern”. Desuden er Green Cast® 100 % VOC- og HFC-fri. 

Green Cast® skilte produceres på vores fabrik i Billund, hvor al elektricitet er 100 % CO2 neutral, og printet grafik er UL Greenguard Gold certificeret. Alt Green Cast® produktionsaffald på vores fabrik vil blive indsamlet og sendt tilbage til genbrug. 

Selvom det har samme holdbarhed og funktionelle egenskaber som ny akryl, bruger produktionen af Green Cast® mindre vand og primære ressourcer og hjælper i sidste ende med at reducere mængden af akrylaffald, der sendes til lossepladser eller forbrænding. Green Cast® har et CO2-aftryk, der er 75 % lavere end jomfruakryl gennem hele sin livscyklus og kan genanvendes igen og igen.