Basic Interior

Basic Interior Bond innehåller ett brett utbud av aluminium composite-paneler. Den vita ytan tillsammans med vår tryckteknik gör det möjligt att skapa grafiska lösningar för såväl vägg-som flagg monterade eller hängande skyltar. Även Basic Interior Steel and Safety finns nu som standardvara.