3-Dimensionella Bokstäver

Modulex utformar och producerar 3-dimensionella, individuellt utskurna bokstäver, i rätt kvalitet på ett enkelt och elegant sätt, till att bli lysande varumärken. Genom utförande i unika material och speciella arbetsmetoder skapar vi minnesvärda skyltlösningar.